Connecta't al Voluntariat

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC) té les competències per la promoció, sensibilització i foment del voluntariat a Catalunya. Aquestes competències han estat exercides per aquesta unitat orgànica de manera continuada en el temps des de la supressió de l'INCAVOL l'any 2004, que era l’organisme públic de la Generalitat de Catalunya que va liderar aquestes polítiques a Catalunya (1991-2004).

El projecte "Connecta't al Voluntariat" es fonamenta en les competències de la DGACC en matèria de foment del voluntariat, i concretament en els aspectes de sensibilització i promoció del voluntariat entre la ciutadania i el seu impacte en les entitats.

En aquest sentit, el projecte és una plataforma tecnològica que connecta entitats de voluntariat amb persones que volen ser voluntàries. Aquest plataforma posarà en valor l’associacionisme i el voluntariat com una eina útil i necessària per capitalitzar els canvis i les transformacions que cal encarar de manera col·lectiva.

En definitiva, "Connecta't al Voluntariat" permet trobar l'activitat de voluntariat ideal i alhora, simplifica i automatitza la cerca de nous voluntaris a les entitats.

L'algoritme que usa la plataforma està basat en la tecnologia "machine learning". Això vol dir que la plataforma creua les dades de tots els usuaris, i uneix aquelles persones amb les propostes de voluntariat més afins. A més a més, com més activitat tingui una persona a la pàgina web, més informació generarà per a l'algoritme, de manera que serà molt més acurada la proposta de voluntariat que li faci.